Hệ thống cửa hàng Honey Design:

  • 23 Đoàn Trần Nghiệp - Tel: 024 38 623 939
  • 215 Giảng Võ - Tel: 024 32 021 555
  • 52 Bà Triệu - Tel: 024 39 350 999

Thông tin liên hệ:

Bạn thấy hài lòng với chúng tôi, xin hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn để họ có thể nhận được những giá trị mà chúng tôi mang lại cho bạn. Nếu bạn chưa thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn muốn tìm hiểu các thông tin khác, xin hãy gửi thông tin cho chúng tôi:

HONEYDESIGN
Honey 1: 23 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội - 0243 862 3939
Honey 2: 215 Giảng Võ, Hà Nội - 0243 202 1555
Honey 3: 03 Ngọc Khánh, Hà Nội - 0243 221 2223
Honey 4: 52 Bà Triệu, Hà Nội - 0243 935 0999
Honey 5: 168 Thái Hà Street , Hà Nội - 0243 852 6888
Hotline: 0243 862 3939 Email: cskh@honeydesign.vn

Giờ làm việc:
Thứ 2 - thứ 7: 9.00am - 9.30pm

Honey Design

Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören - nutzen Sie bitte das Formular aus, um uns Ihre Nachricht oder Ideen. Oder einfach nur Pop in eine Tasse frischen Tee und ein Cookie:

HONEYDESIGN
Honey 1: 23 Doan Tran Nghiep Street, Hanoi - 0243 862 3939
Honey 2 215 Giang Vo Street, Hanoi - 0243 202 1555
Honey 3: 03 Ngoc Khanh Street, Hanoi - 0243 221 2223
Honey 4:52 Ba Trieu Street , Hà Nội - 0243 935 0999
Honey 5:168 Thai Ha Street , Hà Nội - 0243 852 6888
Hotline: 0243 862 3939
Email: cskh@honeydesign.vn

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 09.00 Uhr bis 21.30 Uhr
Sonntag: 10.00 Uhr bis 06.00 Uhr

Gửi lời nhắn cho chúng tôi

Schreiben Sie uns

Bạn thấy hài lòng với chúng tôi, xin hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn để họ có thể nhận được những giá trị mà chúng tôi mang lại cho bạn. Nếu bạn chưa thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn muốn tìm hiểu các thông tin khác, xin hãy gửi thông tin cho chúng tôi:

Bạn thấy hài lòng với chúng tôi, xin hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn để họ có thể nhận được những giá trị mà chúng tôi mang lại cho bạn. Nếu bạn chưa thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn muốn tìm hiểu các thông tin khác, xin hãy gửi thông tin cho chúng tôi:

http://www.sungroup-villageshalong.vn