Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Honey Design trong thời gian qua. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng, Honey Design chính thức áp dụng Chế độ Ưu đãi dành cho Khách hàng ưu tiên trên hệ thống Honey Design.

Điều kiện làm thẻ Bạc:

Tổng giá trị mua hàng từ 10 triệu trong vòng 01 năm.
Ưu đãi: Khách hàng được giảm 10% đối với tất cả các sản phẩm. Ngoài ra, Quý khách sẽ được nhận voucher 200.000 VND nhân ngày Sinh nhật.

Điều kiện làm thẻ Vàng:

Tổng giá trị mua hàng từ 15 triệu trong vòng 01 năm.
Ưu đãi: Khách hàng được giảm 15% đối với tất cả các sản phẩm. Ngoài ra, Quý khách sẽ được nhận voucher 200.000 VND nhân ngày Sinh nhật.

Điều kiện làm thẻ Kim cương:

Tổng giá trị mua hàng từ 30 triệu trong vòng 01 năm.
Ưu đãi: Khách hàng được giảm 20% đối với tất cả các sản phẩm. Ngoài ra, Quý khách sẽ được nhận voucher 200.000 VND nhân ngày Sinh nhật.

Lưu ý:

1. Thẻ Khách hàng Ưu tiên có giá trị 02 năm từ khi đạt điều kiện cấp thẻ Khách hàng Ưu tiên. Nếu thẻ hết hạn sử dụng, khách hàng sẽ được cấp thẻ tương ứng với số điểm tích được trong thời gian sử dụng thẻ KH ưu tiên cũ.
2. Thẻ Khách hàng Ưu tiên chỉ áp dụng với sản phẩm nguyên giá.
3. Thẻ Khách hàng Ưu tiên không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.
4. Thẻ Khách hàng Ưu tiên chỉ có giá trị với chủ thẻ và chỉ được hưởng quyền lợi chiết khấu nếu mang theo thẻ KH ưu tiên khi mua hàng.
5. Thẻ Khách hàng Ưu tiên sẽ được áp dụng với toàn bộ sản phẩm được bày bán tại Honey Design bao gồm: các thiết kế thời trang và các phụ kiện Honey Design bày bán.

Mọi ý kiến xin liên hệ trực tiếp HOTLINE: 0243.8.62.39.39

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Honey Design trong thời gian qua. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng, Honey Design chính thức áp dụng Chế độ Ưu đãi dành cho Khách hàng ưu tiên trên hệ thống Honey Design.

Điều kiện làm thẻ Bạc:

Tổng giá trị mua hàng từ 10 triệu trong vòng 01 năm.
Ưu đãi: Khách hàng được giảm 10% đối với tất cả các sản phẩm. Ngoài ra, Quý khách sẽ được nhận voucher 200.000 VND nhân ngày Sinh nhật.

Điều kiện làm thẻ Vàng:

Tổng giá trị mua hàng từ 15 triệu trong vòng 01 năm.
Ưu đãi: Khách hàng được giảm 15% đối với tất cả các sản phẩm. Ngoài ra, Quý khách sẽ được nhận voucher 200.000 VND nhân ngày Sinh nhật.

Điều kiện làm thẻ Kim cương:

Tổng giá trị mua hàng từ 30 triệu trong vòng 01 năm.
Ưu đãi: Khách hàng được giảm 20% đối với tất cả các sản phẩm. Ngoài ra, Quý khách sẽ được nhận voucher 200.000 VND nhân ngày Sinh nhật.

Lưu ý:

1. Thẻ Khách hàng Ưu tiên có giá trị 02 năm từ khi đạt điều kiện cấp thẻ Khách hàng Ưu tiên. Nếu thẻ hết hạn sử dụng, khách hàng sẽ được cấp thẻ tương ứng với số điểm tích được trong thời gian sử dụng thẻ KH ưu tiên cũ.
2. Thẻ Khách hàng Ưu tiên chỉ áp dụng với sản phẩm nguyên giá.
3. Thẻ Khách hàng Ưu tiên không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.
4. Thẻ Khách hàng Ưu tiên chỉ có giá trị với chủ thẻ và chỉ được hưởng quyền lợi chiết khấu nếu mang theo thẻ KH ưu tiên khi mua hàng.
5. Thẻ Khách hàng Ưu tiên sẽ được áp dụng với toàn bộ sản phẩm được bày bán tại Honey Design bao gồm: các thiết kế thời trang và các phụ kiện Honey Design bày bán.

Mọi ý kiến xin liên hệ trực tiếp HOTLINE: 0243.8.62.39.39

http://www.sungroup-villageshalong.vn